• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası
Takvim

Ulusal Yayınlar

İLETİŞİM ve ADRES:

0216 386 37 50 
0543 386 37 50

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH, EFE SOK, NO:6

ATAŞEHİR İSTANBUL

YURTİÇİ YAYINLAR

(Ulusal Hakemli Dergiler)

1- Özeren S, Mungan T, Turan C, Yeşilyurt H, Kükner S, Aydoğdu T. Gebelikte amniotik sıvı index indeks ölçümü. Jinekoloji Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1993;4.113.

2- Özcan T, Turan C, Kaleli B, Onat A, Gökmen O. Latent fazda fetal kardiak monitorizasyon ve intrapartum fetal distress tanısı. Jinekoloji Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1993;4:19.

3- Uğur M, Turan C, Mungan T, Gürbüz B, Gülerman C, Gökmen O. Endometriozis nedeni ile uzun süreli intranazal Buserelin tedavisi sırasında gözlenen hormonal parametrelerdeki değişiklikler. T Klin Jinekol Obst 1994;4:215

4- Turan C, Vicdan K, Danışman N, Özcan T, Gökmen O. Umbilikal kord striktürü. Perinatoloji Dergisi 1994;2.185.

5- Uğur M, Lembet A, Turan C, Kuşçu E, Özcan T, Aral K. Postabortal RİA kullanımı. Jinekoloji Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994;5:139-142.

6- Kaleli B, Turan C,  Danışman N, Özcan T, Özcan T, Ergin M, Gökmen O. İleri maternal yaştaki gebeliklerin değerlendirilmesi. Jinekoloji Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994;5:93.

7- Kaleli B, Özeren M, Zorlu G, Çağlar T, Turan C, Gökmen O. Adenomyosis: 155 vakanın klinikopatolojik değerlendirilmesi. Jinekoloji Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1994;5:146-149.

7 nolu Makalenin ‘‘Google Scholar’’  Dökümü: Haziran 2009 itibarıyla atıf sayısı 1’dir.

Adenomyosis: 155 vakanın klinikopatolojik değerlendirilmesi

B Kaleli, M Özeren, G Zorlu, T Çağlar, C Turan, O … - Jinekoloji ve Obstetri'de Yeni Görüş ve Gelişmeler, 1994
Alıntılanma sayısı: 1 - İlgili makaleler - Web'de Ara

8- Tilkioğlu N, Turan C, Oğuz S, Alaybeyoğlu L, Zorlu G, Gökmen O. Epidural analjezinin normal doğum eyleminde uteroplasental sirkulasyona etkileri.  Türk Anest Rean Cem Mecmuası . 1995;23:153.

9- Uğur M, Turan C, Çağlar M, Kuşçu E, Dabakoğlu T, Gökmen O. Maternal serum lipid and lipoprotein values in patients with pregnancy induced hypertension. T J Med Sci (Tübitak);1995;25:267.

10- Çağlar T, Kaleli B, Danışman N, Zorlu G, Turan C, Çiçek N, Gökmen O. Nonimmunologic hydrops fetalis. A series of 27 cases. Gynecol Obstet Reprod Med 1995; 1:94

11- Kükner S, Çiçek N, Uğur M, Turan C, Dabakoğlu T, Ergin T. Pelvik kitlelerde malignite tespitindeki teknikler ve bunların karşılaştırılması. MN Klinik Bilimler Kadın Doğum Dergisi 1995;1:186-189.

12- Çağlar T, Kaleli B, Zorlu G, Turan C, Dayan H, Özcan T. Associated maternal and fetal complications in polyhidramnios. Türkiye Tıp Dergisi 1995; 2:17.

13- Turan C, Zorlu G, Alaybeyoğlu L, Çağlar T, Şenses E, Gökmen O.  İnce mekonyumlu amnios sıvısı varlığında eylemin durmasına oksitosinle yardım. T Klin Jinekol Obst 1995;5:189.

14- Turan C, Özcan T, Uğur M, Kaleli B, Özeren M, Kutluay L, Saraçoğlu F. A comparison between formal curettage and Pipelle sampling of the endometrium. Tr J of Medical Sciences (Tübitak) 1995;23:305-307.

15- Vicdan K, Turan C, Ekici E, Uğur M, Var T, Gökmen O. Doppler ultrasonografi ile her iki uterin arterde diastolik çentik saptanan gebeliklerde perinatal sonuçlar. Güneş Kadın Doğum Dergisi 1995;11:127.

16- Turan C, Kutlay B, Işık AZ, Zorlu CG, Uğur M, Gökmen O. Fertil kadınlarda serumda pozitif antisperm antikor prevalansı. Jinekoloji Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1995;6:104

17- Turan C, Özcan T, Kaleli B, Danışman N, Sayılgan A, Gökmen O. Preterm erken membran rüptüründe risk faktörleri. Perinatoloji Dergisi. 1995;3:30.

17 nolu Makalenin ‘‘Google Scholar’’  Dökümü: Haziran 2009 itibarıyla atıf sayısı 1’dir.

Preterm erken membran rüptüründe risk faktörleri

C TURAN, T ÖZCAN, B KALELİ, N DANIŞMAN, A SAYILGAN … - Perinatoloji Dergisi. 1995; 3: 30 - perinataljournal
ÖZET PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE RİSK FAKTÖRLERİ Preterm erken 
membran rüptürü açısından, 15 potansiyel risk faktörünün etkilerinin 
belirlenmesi amacıyla preterm erken membran rüptürü olan 154 gebe ve ... 
Alıntılanma sayısı: 1 - İlgili makaleler - HTML olarak görüntüle - Web'de Ara - 2 sürümün hepsi

18- Vicdan K, Var T, Oğuz S, Turan C, Dayan H, Gökmen O. Sezaryen sonrası gelişen bir nekrotizan fasiitis olgusu. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1995;4:76-79.

18 nolu Makalenin ‘‘Google Scholar’’  Dökümü: Haziran 2009 itibarıyla atıf sayısı 1’dir.

Sezaryen sonrası gelişen bir nekrotizan fasiitis olgusu

K Vicdan, T Var, S Oğuz, C Turan, H Dayan, O … - Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni, 1995
Alıntılanma sayısı: 1 - İlgili makaleler - Web'de Ara

19- Önük Z, Işık AZ, Turan C, Zorlu G, Uğur M, Gökmen O. Preterm verteks prezentasyonunda doğum şeklinin yenidoğan prognozu üzerine olan etkileri. Jinekoloji Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1995;6:72.

20- Uğur M, Dabakoğlu T, Kükner S, Turan C, Aydoğdu T, Ergün Y, Çağlar M, Çobanoğlu Ö. Over kanserinin cerrahi tedavisinde rutin appendektominin yeri. Yeni Tıp Dergisi 1995;12:329-331.

21- Kaleli B, Çağlar T, Turan C, Zorlu G, Özakşit G, Özcan T, Gökmen O. Does intracervical prostaglandin E 2 gel change fetal doppler flow? T J Med Sci (Tübitak) 1996;26:45.

22- Turan C, Kaleli B, Ekin M, Vicdan K, Zorlu G, Çağlar T. Üriner stress inkontinansta Kelly Kennedy ve Modifiye Kelly Kennedy operasyonlarının karşılaştırılması. PAÜ Tıp Fak Derg 1996;2:14-16.

23- Turan C, Aydoğdu T, Uğur M, Var T, Kükner S, Çobanoğlu Ö. Pelvik kitlelerde CA 125 düzeyi ve trombosit sayımının birlikte kullanımının önemi. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 1996;5:3-7.

24- Uğur M, Vicdan K, Turan C,  Batıoğlu S, Gökmen O. Normal fetal outcome after three doses of inadvertent administration of long acting Gn-RH agonist-triptorelin during pregnancy. Gynecol Obstet Reprod Med 1996;2:70.

25- Turan C, Uğur M, Dabakoğlu T, Kükner S, Ergün Y, Aydoğdu T, Çobanoğlu Ö. Postmenopozal asemptomatik adneksial kitleler: 17 vakanın klinikopatolojik değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996;10:119-122.

26- Kükner S, Turan C, Uğur M, Dabakoğlu T, Çiçek N, Gökmen O. Amniotik sıvı analizlerinin preterm eylemli hastaların takibindeki yeri.  Güneş Kadın Doğum Dergisi 1996;11:183.

27- Ayas F, Işık AZ, Turan C, Zorlu G, Alaybeyoğlu L, Gökmen O. Amiotominin doğum süresi ve fetal kalp atımı üzerine etkileri. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 1996;10:160.

28- Doğan M, Ekici E, Turan C, Güngör T, Yapar EG, Aral K, Gökmen O. Fetal akciğerin kistik adenomatoid malformasyonunun prenatal tanısı: 9 vakanın incelenmesi. Yeni Tıp Dergisi 1996;13:158.

29- Turan C, Zorlu G, Kaleli B. Obstetrik kanamalarda hipogastrik arter ligasyonunun etkinliği. Türkiye Tıp Dergisi 1996;3:67.

30- Kaleli B, Çağlar T, Turan C,  Aktan E, Karaşahin E, Gökmen O. Is grandmultiparity still a risk? Gynecol Obstet Reprod Med 1997;3:335.

31- Ekincioğlu ÇE, Turan C, Özcan T, Uğur M, Doğan M, Bayrak EG, Gökmen O.  Erken gebelik kanamalarında HPL düzeyinin prognostik değeri. Jinekoloji Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1997;9:41.

32- Gökmen O, Aydın M, Doğan M, Mollamahmutoğlu, Turan C, Yenicesu O, Miçozkadıoğlu S. Servisit olgularında neisseria gonorrhoeae’nin rutin izolasyonu için modifiye Thayer Martin (MTM) besiyerinin rolü. Jinekoloji Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1997;9:2-3.

33- Uğur M, Yalçın H, Polat BA, Mollamahmutoğlu L, Turan C, Oral H, Gökmen O. Günaşımı olan gebelerde ileri anne yaşının obstetrik prognoza etkisi. Jinekoloji Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1997;9:70.

34- Turan C, Gökmen O, Doğan M, Keleş G, Uğur M, Çelikkanat H, Oral H. ICSI ve IVF gebeliklerinde gebelik kaybı oranları. Jinekoloji Obstetrikte Yeni Görüş ve Gelişmeler 1998;10:62.

35- Dabakoğlu T, Kükner S, Turan C, Uğur M, Ergun Y, Aydoğdu T, Taner D, Çobanoğlu Ö. Senkron primer over ve endometrium karsinomları. MN Klinik Bilimler&Doktor 1998;4(5):771-773.

36- Özcan T, Yalçınkaya R, Güngör M, Doğan M, Uğur M, Turan C, Gökmen O. Urinary excretion rates of sodium and calcium in preeclampsia. Gynecol Obstet Reprod Med 1998;4:115-118.

36 nolu Makalenin ‘‘Google Scholar’’  Dökümü: Haziran 2009 itibarıyla atıf sayısı 1’dir.

Urinary excretion rates of Na and Ca in preeclampsia

… , R Yalçınkaya, M Güngör, M Doğan, M Uğur, C Turan - Gynecol Obstet Reprod Med, 1998
Alıntılanma sayısı: 1 - İlgili makaleler - Web'de Ara

37- Uğur M, Gökmen O, Keleş G, Doğan M, Turan C, Özcan U. Complications during in-vitro fertilization treatment. Gynecol Obstet Reprod Med 1998;4:77-79.

38- Erşahin A, Güngör M, Turan C, Keleş G, Gökmen O. Predictive value of day 3 estradiol and FSH serum levels. Gynecol Obstet Reprod Med 1999;5:89-92.

39- Dansuk R, Kars B, Ege AG, Turan C. XO/XY mozaik Turner sendromlu gonadoblastom: olgu sunumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2000;14:188.

40- Dansuk R, Kars B, Gül AE, Güzelmeriç K, Ünsal M, Turan C, Ünal O. Tubanın primer karsinomu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2000;11:852-854.

41- Dansuk R, Kars B, Gül AE, Turan C, Ünal O. Overin Mikst Mezodermal Tümörü (Karsinosarkom) (Olgu sunumu) T Klin Jinekol Obstet 2001;11:184-187.

42- Api O, Kalender HS, Ünal O, Turan C. Postpartum primer pelvik peritonit. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2001;12:102.

43- Güdücü N, Turan C, Salepçi T. Tamoksifen kullanan asemptomatik hastalarda endometriumun transvajinal ultrasonografi, salin infüzyon sonografi, histeroskopi ve endometrial küretaj ile değerlendirilmesi. T Klin Jinekol Obstet 2001;11:378-381.

44- Dansuk R, Turan C, Ünal O. Türkiye’de postmenopozal kadınlar HRT’ye neden başlıyorlar, neden bırakıyorlar? Jinekoloji ve Obsterik Dergisi 2001;15:155.

44 nolu Makalenin ‘‘Google Scholar’’  Dökümü: Haziran 2009 itibarıyla atıf sayısı 1’dir

[ALINTI] Türkiye'de postmenopozal kadınlar HR T'ne neden başlıyorlar, neden bırakıyorlar?( …

R Dansuk, C Turan, O Ünal - Logos Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi
Alıntılanma sayısı: 1

45- Dansuk R, Ağargün M, Kars B, Pars HA, Turan C, Ünal O. Evaluation of the psychosocial characteristics of gyneacologic cancer patients. T Klin Jinekol Obstet 2002;12:142-147.

45 nolu Makalenin ‘‘Google Scholar’’  Dökümü: Haziran 2009 itibarıyla atıf sayısı 1’dir

Evaluation Of The Psychosocial Characteristics Of Gyneacologic Cancer Patients

R DANSUK, M AĞARGÜN, K Bülent, HP AĞARGÜN, C TURAN … - Evaluation, 2002 - jinekoloji.turkiyeklinikleri.com
Objective: We evaluated the psychosocial characteristics of the gyneacological 
carcinoma patients and, the influence of the sociodemographic characteristics 
and clinical characteristics of the patients. The results were also ... 
Alıntılanma sayısı: 1 - İlgili makaleler - Önbellek - Web'de Ara - 2 sürümün hepsi

46- Cengizoglu B, Karageyim AY, Kars B, Altundağ M, Turan C, Ünal O.  Üç yıllık dönemdeki amniosentez sonuçları. Perinatoloji Dergisi; 2002; 10:14.

46 nolu Makalenin ‘‘Google Scholar’’  Dökümü: Haziran 2009 itibarıyla atıf sayısı 7’dir.

Üç yıllık dönemdeki amniyosentez sonuçları

… , Y Karageyim, B Kars, M Altundağ, C Turan, O Ünal - Perinatoloji Derg, 2002
Alıntılanma sayısı: 7 - İlgili makaleler - Web'de Ara

47- Dansuk R, Turan C, Ünal O, Esim E. Kan östradiol düzeyleri ile HRT monitorizasyonu yapılabilir mi? Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 2002;16:224-229.

48- Kalender HS, Özer İ, Cengizoğlu B, Altundağ M, Ünal O, Turan C. Ektopik gebeliklerde laparoskopi sonuçlarımız. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;3:156-159.

49- Günay E, Kalender HS, Cengizoğlu B, Turan C, Ünal O. Adneksiel kitlelerde tümör markırları, cerrahi sonuçlar. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002;3:178-181.

50- Dansuk R, Ünal O, Turan C. Kupperman İndeksi postmenopozal semptomların değerlendirilmesi için uygun bir skor mudur? Medical Network Kadın Doğum Dergisi. 2002;8:64

51- Güdücü N, Ünsal M, Turan C, Ünal O. Premenopozal anormal uterin kanamalı hastalarda salin infuzyon sonografi, histeroskopi ve endometrial küretaj sonuçlarının karşılaştırılması. T Klin Jinekol Obst 2002;12:98

51 nolu Makalenin ‘‘Google Scholar’’  Dökümü: Haziran 2009 itibarıyla atıf sayısı 2’dir.

N GÜDÜCÜ, M ÜNSAL, C TURAN, O ÜNAL, B Hatırla - Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, 2002 - tipdizini.turkiyeklinikleri.com

ÖZET Amaç: Anormal uterin kanamalı premenopozal hastalarda histeroskopi, 
salin infüzyon sonografi ve endometrial küretaj sonuçlarını 
karşılaştırarak, bu hastaların değerlendirilmesinde izlenecek uygun ... 
Alıntılanma sayısı: 2 - İlgili makaleler - Önbellek - Web'de Ara - 3 sürümün hepsi

52- Sezen Ö, Büyükkömürcü B, Çevik B, Çelik G, Çolakoğlu S, Turan C: Ana karotis arter tıkanıklığı olan hastada jinekolojik cerrahi sonrası geçici iskemik atak (Olgu sunumu) Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2003;43:178-180.

53- Dansuk R, Ünal O, Karageyim Y, Turan C . A non communicating rudimentary horn pregnancy with 19 weeks dead fetus misdiagnosed as missed abortion. Gynecol Obstet Reprod Med 2003;9:49-50.

54- Turan C: Prematür over yetmezliği. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2003;34:55-58.

55- Çam M, Kars B, Karageyim Y, Çam Ç, Barışık NÖ, Ünal O, Turan C. Overin Ektopik Gebeliği: Olgu Sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2003;34:39-42.

56- Api O, Karageyim Y, Cengizoğlu B, Ünal O, Turan C. Otozomal Resesif Geçişli Tekrarlayan Larsen Sendromunun Prenatal Tanısı. Perinatoloji Dergisi 2003;11 (1):52-55.

57- Karageyim AY, Kars B, Guzelmeric K, Durmaz C, Ünal O, Turan C. Uterine Rupture After Induction of Labor with Misoprostol at a Patient with Cesarean:  A Case Report. Gynecology Obstetric & Reproductive Medicine. 2003;9(3):208 -209.

58- Çam Ç, Çam M, Turan C, Karateke A, Altınok T. Preeklampside sitokinler (TNF-alfa ve IL-6). MN Klinik Bilimler&Doktor 2004;10(5):570-573.

59- Esim E, Dansuk R, Koyuncuoğlu A, Turan C. Gebelerde  üriner  enfeksiyon tanı  yöntemlerinin  değerlendirilmesi. Medical Network Klinik Bilimler&Doktor Kadın Doğum 2004; 10(6): 691-5.

60- Çam Ç, Ünsal M, Çam M, Turan C, Karateke A. Fetal solunum hareketleri ve erken doğum eyleminin prediksiyonu. İbni Sina Tıp Dergisi 2004;9:86-90.

61- Ünal O, Api O, Güzelmeriç K, Turan C, Gül AE, Yıldırım M. Overde granüloza hücreli tümör, apendiks kaynaklı primer karsinoid tümör ve lenf nodunda endosalpingosis. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2004;7(3);115-118.

62- Çam Ç, Çam M, Tuğ N, Karateke A, Turan C. Gestasyonel tirotoksikozis ve koryonik gonadotropin.  J Gynecol Obstet Neonatal 2004;1:168-171.

63- Api O, Karageyim Karşıdağ AY, Cengizoğlu B, Aygun E, Ünal O,Turan C. İkinci ve Üçüncü Trimester Amniotik Sıvı Prostat Spesifik Antijen Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Prostat- Spesifik Antijen Düzeyleri ile Fetal Cinsiyet Arasındaki İlişki. The Turkish Journal of  Gynecology&Obsterics and Neonatology (Kadın Doğum Dergisi) 2004;2(3):202-204.

64- Çam Ç, Çam M, Tuğ N, Turan C, Karateke A. Hafif ve ağır preeklampside C4 / C8 oranları. Turkish J Gynecol Obstet Neonatal  2004;1(2):36-37.

65- Çam Ç, Çam M, Karateke A, Turan C. Hiperemezis gravidarumda tiroid fonksiyonları ve eritrosit içi çinko düzeyleri. The Turkish Journal of  Gynecology&Obsterics and Neonatology (Kadın Doğum Dergisi) 2004;2(4):284-286.

66- Turan C, Büyükbayrak EE. Myomlarda tedavi seçenekleri. TJOD Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi 2004;7(3):162-169.

67- Çam Ç,  Çam M, Dinç M, Turan C, Karateke A. Preeklampside T-lenfosit subgrupları.  The Turkish Journal of Gynecology&Obstetrics and Neonatology (Kadın Doğum Dergisi) 2004;2(4):287-281.

68- Api O, Ünal O, Altundağ M, Api M, Cengizoğlu B, Turan C. Tranvaginal versus transperineal ultrasonographic examination of the cervix at 15-32 weels of gestation: A blinded comparison. Gynecol Obstet Reprod Med 2005;11:10-13.

69- Çam Ç, Çam M, Turan C, Karateke A, Altınok T. Preeklampsinin tanısında adhezyon moleküllerinin (VCAM 1 ve ICAM 1) yeri. MN Klinik Bilimler&Doktor 2005;11(1):74-76.

70- Karageyim Karşıdağ AY, Kars B, Dansuk R, Ünal O,Turan MC, Yavuzer D. Report of two cases: Voluminous paraovarian cysts. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2005;36(1):23-25.

71- Api O, Koyuncuoğlu AO, Kars B, Karageyim Karşıdağ AY, Cengizoğlu B, Turan C, Ünal O. Ağır Preeklamptik ve sağlıklı gebelerde insülin, insülin benzeri büyüme faktörü-1 düzeyleri ve insülin direnç indekslerinin karşılaştırılması. Perinatoloji Dergisi 2006;14(3):135-140.

72- Tekeoğlu F, Güray M, Kars B, Karşıdağ AYY, Ünal O,Turan C. Overin ektopik gebeliği: 3 0lgu sunumu. The Turkish Journal of  Gynecology&Obsterics and Neonatology (Kadın Doğum Dergisi). 2006;4(4):898-900

73- Özyapı AG, Kars B, Ergen B, Büyükbayrak EE, Ünal C, Turan MC, Kurt N. Primary jejunal intussusception in pregnancy: a rare case report. J Turkish-German Gynecol Assoc 2009;10:120-1.

74- Api O, Özyapı A, Cengizoğlu B, Ünal O, Turan MC. Yedi yıllık ikinci trimester genetik amniosentez sonuçlarımız. Perinatoloji Dergisi 2009;17(1)

75- Büyükbayrak EE, Kars B, Karşıdağ AYY, Dabak R, Kurtuluş H, Pirimoğlu ZM, Turan C. Aile planlaması yöntemleriyle ilgili tutumların etkin aile planlaması danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrasında karşılaştırılması. TJOD Derg 2010;7(2):231-7.

76- Özyapı A, Kars B, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Ünal O, Turan MC. İzole fetal karaciğer kalsifikasyonu. TJOD Derg 2010;7(1):50-4

77- Pirimoğlu M, Çelik H, Büyükbayrak H, Yaşar E, Erçin N, Ünal O, Turan C.  Nadir görülen bir akut batın olgusu: Subseröz uterin leiomyoma myoma bağlı intraabdominal kanama. TJOD Derg 2010;7(1):59-61

78- Acıoğlu HÇ, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Kars B, Keser S, Ünal O, Turan C. İzole tuba torsiyonu. TJOD Derg 2010;7(1):66-9

79- Kars B, Kalender HS, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Turan MC, Ünal O. Adneksiel kitle ön tanısı ile opere edilen pelvik tüberküloz: Bir olgu sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2009;40(3):143-146.

80- Api O, Akıl A, Uzun MG, Can E, Kaymaz Ö, Geçer M, Turan C, Ünal O.Dev bir plasental koryoanjioma ile komplike olan bir gebelikte uterin rüptür. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2009;19(6):371-5

81- Alper Özyapı A, Büyükbayrak EE, Bayramoğlu MB, Karşıdağ AYY, Kars B, Pirimoğlu ZM, Ünal O, Turan MC. Ektopik gebelikte tedavi yaklaşımları: Tersiyer bir merkezin 4 yıllık retrospektif analizi. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010; 20(6):362-6.

82- Kars B, Ünal O, Kalender HS, Karşıdağ YK, Büyükbayrak EE, Pirimoğlu ZM, Naki MM, Karadayı N, Turan C. Endometrial kanser operasyon sonuçlarının ve bazı prognostik faktörlerin değerlendirilmesi. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2010;13(2):36-42.

83- Ünal O, Kalender HS, Kars B, Karşıdağ YK, Büyükbayrak EE, Pirimoğlu ZM, Naki MM, Turan MC. Endometrium karsinomlarında myometrial invazyonun transvaginal ultrason ile değerlendirilmesi. Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2010;13(3):68-74.

84- Büyükbayrak EE, Yılmazer G, Özyapı A, Kars B, Karşıdağ AYY, Turan C. Successful management of uterine prolapse during pragnancy with vaginal pessary: a case report. J Turkish-German Gynecol Assoc 2010;11:105-6.

85- Güzelmeriç K, Ergen B, Çakır Ç, Pirimoğlu ZM, Ünal O, Turan C. Uterin myometrium kaynaklı immatür teratom alanları baskın bir nadir mikst germ hücreli tümör olgusu. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(3):192-5

86- Özyapı A, Kars B, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Ünal O, Turan C. İzole fetal karaciğer kalsifikasyonu.TJOD Dergisi 2010;7(1):50-4.

87- Pirimoğlu M, Çelik H, Büyükbayrak EE, Yaşar E, Erçin N, Ünal O, turan C. Nadir görülen bir akut batın olgusu: Subseröz uterin leiomyoma bağlı intraabdominal kanama. TJOD Dergisi 2010;7(1):59-61.

88- Acıoğlu HÇ, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak AYY, Kars B, Keser S, Ünal O, Turan C. İzole tuba torsiyonu. TJOD Dergisi 2010;7(1):66-69.

89- Büyükbayrak EE, Kars B, Karşıdağ AYY, Dabak R, Kurtuluş H, Pirimoğlu ZM, Ünal O, Turan C. Aile planlaması yöntemleriyle ilgili tutumların etkin aile planlaması danışmanlık hizmeti öncesi ve sonrası karşılaştırılması. TJOD Dergisi 2010;7(3):228-34.

90- Kars B, Dinleyici MT, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Pirimoğlu EE, Sargın M, Turan C, Ünal O. Serviks kanseri tanısı ile radikal histerektomi olan hastaların klinik parametrelerinin değerlendirilmesi. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2010;4:89-96.

91- Pirimoğlu ZM, Alper AÖ, Büyükbayrak EE, Kars B, Afşin Y, Ünal O, Turan MC. Body mass index seems the most effective factor on bone mineral density comparing postmenopausal time, age or reproductive factors in heatlthy postmenopausal women. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obstet 2011;21:1

92- Ergen B, Api O, Karadayı N, Ergen C, Ünal O, Turan C. Prenatal 18. gebelik haftasında tanı koyulan Kamptomelik Displazi olgusu ve literatür derlemesi. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(5):339-43 

93- Kars B, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Telatar B, Turan, Ünal O. Fetal akciğer maturasyonunun bulanıklık testi ve tap testi kullanarak belirlenmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2011;8(1):25-31

94- Karşıdağ AYY, Alkan N, Büyükbayrak EE, Kars B, Pirimoğlu M, Ünal O, Turan MC. Düşük doz hormon tedavisinin postmenopozal kadınlarda lipid profili, glisemik kontrol, tiroid hormonları ve androjenler üzerine etkileri. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 2011;8(2):125-133

95- Pirimoğlu ZM, Alper AÖ, Büyükbayrak EE, Kars B, Afşin Y, Ünal O, Turan MC. Beden kitle indeksi, sağlıklı postmenopozal kadınlarda menopoz sonrası süre, yaş ya da gebelik hikayesi faktörlerine kıyasla kemik mineral yoğunluğu üzerine en etkin faktör olarak gözükmektedir. Tüekiye Klinikleri J Gynecol Obstet 2011;21(1):1-5.

96- Acıoğlu HÇ, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Kars B, Pirimoğlu Z, Ünal O, Turan C. Vulvar leiomyom: olgu sunumu. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2012.

97- Karşıdağ AYY, Acıoğlu HÇ, Kılınçoğlu F, Kars B, Büyükbayrak EE, Pirimoğlu M, Ünal O, Turan C. Spinal muskuler atrofi ve gebelik: olgu sunumu. J Kartal TR 2012;23(2):103-5

98- Kars B, Taşlıgedik G, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Pirimoğlu ZM, Sargın M, Turan C, Ünal O. 2005-2009 yılları arasında molar gebelik nedeniyle tedavi olan hastaların takibi ve değerlendirilmesi. 2012.

99- Karşıdağ AYY, İlhan GA, Büyükbayrak EE, Kars B, Pirimoğlu M, Dalkılıç G, Ünal O, Turan C. Renal transplantasyon sonrası gebelik: olgu sunumu. J Kartal TR 2013;24(1):42-45.

100- Turhan ÖT, Turan C. 1. Basamakta gebelik ve lohusalık izlemi. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi. 2013;5(4):19-25

101- Adneksiyel kitlelerde görüntüleme yöntemleri (Imaging methods in adnexal masses). Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics 2017;10(3):221-30

Hava Durumu
Saat