Site Haritası               Site İçi Arama Motoru       Adres Krokisi cemturan@gmail.com    Anlaşmalı Kurum, Sigorta ve Bankalar
Skip Navigation Links
/Ana Sayfa/
 
/PROF.DR. M. CEM TURAN/
/Gebelik ve Doğum/
/Riskli Gebelik, Perinatoloji/
/Gebelik ve Hastalıklar/
/Genel Jinekoloji, Kadın Hastalıkları/
/Jinekolojik Onkoloji (Kadın Kanserleri)/
/Ürojinekoloji/
/Aile Planlaması/
/Aşılama ve Tüp Bebek/
/Menopoz ve Osteoporoz/
/Cinsel Bilgiler ve Estetik/
/Laparoskopi, Kapalı Ameliyat/
/Histeroskopi/
/Teşhis ve Tedaviye Yönelik İşlemler/
/Jinekolojik Estetik Lazer/
/Turan Tekniği (Video)/
Duyurular

 ISTANBUL
          İSTANBUL
 

Mobil uyumlu sayfa için tıklayınız.


Doğum öncesi tanı (Prenatal tanı)


Doğum öncesi tanıya (prenatal tanı) kimlerde gerek vardır?

Kromozomal, genetik (kalıtsal) ve konjenital (doğuştan) anomalili çocukları olma riski olan çiftler

Kromozomal anomalili bebek doğurma riski kimlerde vardır?

Anne yaşının 35 ya da 38’den fazla olduğu çiftler
Önceden kromozom anomalili bebeği olan çiftler
Dengeli translokasyon taşıyıcıları
Ultrasonografide fetal anomali saptanan çiftler
İkili ya da üçlü testte riskli grupta çıkmak

35 ya da 38 yaşından büyük kadınlarda anomalili bebek doğurma riski niçin artar ve hangi anomaliler daha çok görülür?

Kadınlarda artan yaşla birlikte ‘‘non-disjunction’’ denen bir olayın görülmesi nedeniyle bu ihtimal artar. En yaygın olanlar; bazı kromozom çiftlerinin 2 tane bulunması gerekirken 3 tane bulunmasıdır. Örneğin, trizomi 21 yani Down sendromu ya da Mongolizm’de 21. kromozomdan 2 tane olması gerekirken 3 tane vardır. Diğerleri trizomi 18 ve trizomi 13’tür. Ayrıca 47 XXY ve 47 XXX ya da Turner sendromu (45X0) grülebilir.

İkili test nedir? Güvenilirliği ne kadardır?

İkili testte; gebeliğin 11-14 haftaları arasında ultrasondaki iki ölçüm (CRL denen ceninin baş-popo mesafesi, NT denen ense saydamlığı) ile anne kanındaki f beta HCG ve PAPP-A düzeylerinin ölçümüne dayanan bir risk analiz testidir. Trizomi 21, 18, 13 için kesin sonuç veren bir test değildir. Riskli grupların tespit edilip, bunlara kesin tanı için koryon villus örneklemesi veya genetik amniosentez yapılmasını sağlar. Güvenilirliği % 85 civarındadır. İkili testte NT’nin ince olması ve yapılan ultrasonda bebeğin burun kemiğinin görülmesi rahatlatıcıdır.

Üçlü test nedir? Güvenilirliği ne kadardır?

Üçlü testte; gebeliğin 16-20 haftaları arasında ultrasondaki iki ölçüm (BPD denen kafa ölçümü ile FL denen bebeğin femur (bacak üst kısım kemiği) ve anne kanındaki üç hormon düzeyinin (betaHCG, AFP ve estriol) ölçümlerine dayanan bir risk analiz testidir. Trizomi 21, 18 ve 13 için kesin sonuç veren bir test değildir. Riskli grupların tespit edilip, bunlara kesin tanı için genetik amniosentez yapılmasını sağlar. Güvenilirliği % 60-70 civarındadır.

Üçlü testte da adı geçen AFP nedir? Gebelikte nasıl kullanılır?

AFP yani alfa feto protein anne kanına da geçebilen bir fetal proteindir. Nöral tüp defektleri denen sinir sistemi anomalileri ve
üçlü test taramasında kullanılır.

Anne kanındaki AFP düzeyini etkileyen faktörler nelerdir?

Gebelik yaşı, annenin kilosu, çoğul gebelik, ırk ve diabet varlığı AFP düzeyini etkiler. Bu nedenle gerçek düzeyler değil, gebelik haftalarına göre MOM (multiples of median) değerleri kullanılr.

Yüksek AFP ve Yüksek HCG ne anlama gelir?

Düşük estriol ve Düşük PAPP-A ne anlama gelir?

Gebelik yaşının yanlışlıkla küçük hesaplandığı (yani aslında gebelik daha büyüktür) durumda, çoğul gebelikte, nöral tüp defekti denen sinir sistemi anormalliklerinde, omfalosel ve gastroşizis denen karın ön duvarında açıklık olan anomalilerde, plasental anomalilerde ve gebelikteki geç döneminde ortaya çıkacak komplikasyonlarda yüksek AFP görülür. Yine yüksek HCG MOM değerleri de preeklampsi, erken doğum ve suların erken gelmesi gibi durumlarla ilişkili olabilir. AFP ve HCG’nin yüksek olması problemli iken, estriol ve PAPP-A’nın düşük olması problemli olabilir.

Aile hikayesinde özel bir kalıtsal hastalık olduğu bilinen çiftlerde nasıl bir yol izlenir?

Eğer prenatal (doğum öncesi) tanı mümkünse, bu özel hastalık araştırılabilir. Sonra hastalığa karşı yapılabilecek şeyler anne-babayla konuşulur. Bu tür hastalıklar PCR gibi DNA analiz teknikleri ile saptanır. Normalde yapılan kromozom analizi ile bunların saptanma ihtimali yoktur.

Prenatal (doğum öncesi) tanıda hangi testler kullanılır?

2. düzey ultrason, renkli doppler
Bebek vücut dış görünüşü için 3 boyutlu ultrason
İkili test ve üçlü test sonuçlarına göre
Koryon villus örneklemesi
Amniosentez (bebeğin içinde bulunan keseden sıvı örneği almak
Göbek kordonundan kan almak
Anne kanında AFP düzeyi
Manyetik rezonans
Manyetik rezonans (MR), röntgen
Fetoskopi
Bebekten cilt biopsisi

Genetik amniosentez nedir?

amniosentez Bebeğin içinde bulunduğu sıvıdan örnek alınması işlemine amniosentez denir.

Alınan sıvı ve içindeki hücreler özel metabolik testler, DNA analizleri, karyotip yani kromozom analizi için kullanılabilir. İşlem 16-20. gebelik haftaları arasında yapılır. İşleme bağlı gebelik kaybı 200’de 1’dir.
 
Koryon villus örneklemesi (CVS veya KVS) nedir?
kordosentez
CVS 9.5-12. haftalar arasında bebeğin plasentasından doku örneği alınmasıdır. Bu işlem rahim ağzından veya amniosentezde olduğu gibi karın yoluyla yapılabilir. Plasental doku örneği ve içindeki hücreler özel metabolik testler, DNA analizleri, karyotip yani kromozom analizi için kullanılabilir. İşleme bağlı gebelik kaybı 100’de 1’dir.