• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası
Takvim

Yönetilen uzmanlık tezleri

 

İLETİŞİM ve ADRES:

0216 386 37 50 
0543 386 37 50

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH, EFE SOK, NO:6

ATAŞEHİR İSTANBUL

YÖNETİLEN UZMANLIK TEZLERİ

 

1-     Anormal ve anomalili gebeliklerde misprostolun uterin arter kan akımı üzerine etkileri: Dr. Nilüfer Koç, İstanbul, 2001

2-     Erken gebelik döneminde ekzojen progesteronunun uterin arter kan akımına etkilerinin değerlendirilmesi: Dr. Damla Seyhun Meriçeli, 2001

3-     Endometrium kanserinde pelvik ve paraaortik lenf nodu netastazının prognostik faktörlerle ilişkisi: Dr. Hanife Sayılı Demirtürk, 2001

4-     Preeklampside 3. trimester maternal serum beta HCG yüksekliğinin prognostik değeri: Dr. Mehmet Cüneyt Uğuzbalaban, 2002

5-     Erken membran rüptürü tanısında vaginal sıvıda beta HCG, prolaktin, kreatinin ve CA 125 değerlerinin tanısal gücünün araştırılması: Dr. Esra Esim Büyükbayrak, 2002

6-     Preeklampsi olgularında tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesi: Dr. İrfan Özer, 2002

7-     Hirsutizm olgularında serum PSA düzeyleri ve anti-androjen – oral kontraseptif tedavisinin serum PSA düzeylerine etkisi: Dr. Neslihan Şeker, 2003

8-     Hipertansif gebelerde sublingual nifedipinin umbilikal arter ve fetal orta serebral arter Doppleri üzerine etkileri: Dr. Neşe Hayırlıoğlu, 2004

9-     Benign ve malign endometrial patolojilerde power Doppler ultrasonografi ile mikrodamar yoğunluğunun ölçülmesi: Dr. Gönül Kotil, 2005

10-                       Polikistik over sendromlu kadınlarda kan CRP, homosistein düzeyleri, obezite ve insülin rezistansı arasındaki ilişkinin araştırılması: Dr. Nevriye Alkan, 2006

11-                       Hiperprolaktinemide kabergolinin düşük doz ve kısa dönem idame tedavisinin etkinliğinin araştırılması: Dr. Orhan Balçık, 2007

12-                       41 hafta ve üzeri gebeliklerde servikal olgunlaşma ve doğum indüksiyonu amacıyla dinoproston vajinal ovul ve dinoproston vajinal ovule düşük doz oksitosin ilavesinin karşılaştırılması: Dr. Vedat Uğurel, 2007

13-                       Üriner inkontinanslı kadınların tedavisinde tolterodin ve trospium chloride tedavilerinin karşılaştırılması: Dr. Yasemin Afşin, 2008

14-                       Postmenopozal hastalarda hormon replasman tedavisinin nazal ve vajinal smear üzerine etkisinin araştırılması: Dr. Fatma T. Kılınçoğlu, 2009

15-                       Cerrahi menopozun metabolik parametreler (insülin direnci, lipid profili ve karaciğer enzimleri) üzerine etkileri: Dr. Çiğdem Aslan Erdoğan, 2009

16-                       Preeklamptik ve normal gebelerde serum vaskuler endotelyal büyüme faktörü ve çözünebilir vaskuler endotelyal büyüme faktörü reseptör-1 düzeyleri ve bunların birbirleri ile olan ilişkileri: Dr. Mine Güray Uzun. 2009.

17-                       Postmenopozal hormon replasman tedavisinde progesteronlu intrauterin araç kullanımının klasik oral tedavi ile hayat kalitesi ve metabolik etkileri açısından karşılaştırılması: Dr. Ayşe Gül Özyapı Alper. 2009

18-                       Adneksiyal kitlelerin malignite tanısında over kanseri semptom indeksi, CA 125 ve transvajinal ultrasonografinin değerliliği: Dr. Özge Kaymaz Yılmaz . 2010

19-                       Preeklamptik gebelerde spiral arter Doppleri ile plasental mikrodamar yoğunluğunun immunhistokimyasal korelasyonu: Dr. Bahar Ergen . 2010

20-                      İlk trimester CRL ve PAPP-A, Beta HCG ve NT ölçümlerinin doğum kilosu ile ilişkisinin araştırılması: Dr. Yeliz Çeçen Dönmez. 2011

Hava Durumu
Saat