• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası
Takvim

Oturum Bşk, panelist, konuşmacı, moderatör

İLETİŞİM ve ADRES:

0216 386 37 50 
0543 386 37 50

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH, EFE SOK, NO:6

ATAŞEHİR İSTANBUL

OTURUM BAŞKANI, MODERATÖR, PANELİST, KONUŞMACI OLUNAN KONGRE, SEMPOZYUM, KURS ve TOPLANTILAR

 

1- 7. Avrupa Jinekoloji ve Obstetrikte Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 5 Ekim 1999, Genital Enfeksiyonlar: Doç.Dr. M. Cem Turan

2- 3. Cinsel Sorunlar ve Tedavileri Kongresi, 26-29 Kasım 1999, İnfertilite olgularının ve tedavi yöntemlerinin cinsellik perspektifinde ele alınması: Doç.Dr. M. Cem Turan

3- 16. Zeynep Kamil Jinekoloji-Patoloji Kongresi, 2-4 Haziran 1999, Adölesanda Konrasepsiyon: Doç.Dr. M. Cem Turan

4- 19. Zeynep Kamil Jinekoloji-Patoloji Kongresi, 6-8 Haziran 2001, Primer Dismenore: Doç.Dr. M. Cem Turan

5- 4. Ulusal Cinsel işlev ve Bozuklukları Kongresi, 29-31 Mart 2002, Cinsel Sorun ve Yakınmalara Yaklaşımın Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Eğitimindeki Yeri Ne Olmalıdır? : Doç.Dr. M. Cem Turan

6- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi, 13 Şubat 2002, Gebelik ve Hipertansiyon: Doç.Dr. M. Cem Turan

7- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi, 8 Mayıs 2002, İnfertilte Paneli: Doç.Dr. M. Cem Turan

8- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi, Ürojinekoloji Kursu, 25 Ocak 2003, Pelvis Tabanı Anatomisi ve Dinamiği: Doç.Dr. M. Cem Turan

9- Doç. Dr. Fahri Atabey Anne ve Çocuk Sağlığını Koruma Vakfı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Eğitim Toplantıları, 3 Mart 2003, İnfertil Hastaya Yaklaşım ve Yönetim: Doç.Dr. M. Cem Turan

10- 2. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 4-6 Haziran 2003, Nitelikli Doğum ve Doğum Sonu hizmetler: Doç.Dr. M. Cem Turan

11- 21. Zeynep Kamil Jinekoloji-Patoloji Kongresi, 11-13 Haziran 2003, Gebelikte Preinvazif Lezyonlar: Tanı ve Yönetim: Doç.Dr. M. Cem Turan

12- ASM Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu, 2004 Mayıs, Adneksiyal Tümörler: Doç.Dr. M. Cem Turan

13- 4. ZTB Eğitim Günleri, 11-13 Mart 2004, Gebelikte Hipertansif Bozukluklar: Doç.Dr. M. Cem Turan

14- 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004, Myomlarda yaklaşım: Doç.Dr. M. Cem Turan

15-  23. Zeynep Kamil Jinekoloji-Patoloji Kongresi, 15-17 Haziran 2005, (Pelvik Rekonstrüksiyon ve İnkontinans), Pelvik Taban ve Alt Üriner Sistemin Fonksiyonel Anatomisi: Doç.Dr. M. Cem Turan

16-  6. ZTB Eğitim Günleri, 8-11 Eylül 2005, Preterm Erken Membran Rüptüründe Enfeksiyonun Rolü: Doç.Dr. M. Cem Turan

17- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi, Pediatrik ve Adölesan Jinekoloji Kursu, 26 Kasım 2005, Çocuk ve ergende, pubertede vaginal kanamaya yaklaşım: Doç.Dr. M. Cem Turan

18- 24. Zeynep Kamil Jinekoloji-Patoloji Kongresi (IVF ve Obstetrik Komplikasyonlar), 14-16 Haziran 2006, Endometriozisin IVF Sonuçlarına Etkisi: Doç.Dr. M. Cem Turan

19-  Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endometrium ve Histeroskopi Sempozyumu, 5 Eylül 2006: Doç.Dr. M. Cem Turan

20- Kadıköy Şifa Kadın Sağlığı Paneli, 22 Kasım 2006, (Alt Genital Sistem Prekanseröz Lezyonları) HPV ‘exposure’ olmuş olgulara yaklaşım: Doç.Dr. M. Cem Turan

21- Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği, Üriner İnkontinans Sempozyumu, 16 Kasım 2006, Pelvis Taban Yetmezliği: Etyoloji, Fizyopatoloji: Doç.Dr. M. Cem Turan

22- 7. ZTB Eğitim Günleri, 31 Ağustos-3 Eylül 2006, Endometrizis Tedavisinde Medikal- Cerrahi Tedavi, Ovulasyon İndüksiyonu, Yardımcı Üreme Teknikleri: Doç.Dr. M. Cem Turan

23- 6th Annual Meeting of Mediterranean Society for Reproductive Medicine, April 20-23, 2007, USG and İnfertility Evaluation: Doç.Dr. M. Cem Turan

24- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Ulusal Eğitim Sempozyumu, 25-29 Ekim 2007, Postmenopozal Over Kistlerine Yaklaşım: Doç.Dr. M. Cem Turan

25- 1. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi, 30 Ekim- 03 Kasım 2007, Periuretral Enjeksiyon Etkili mi? : Doç.Dr. M. Cem Turan

26- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi, 29 Kasım 2007, PCO’de tedavi yöntemleri: Doç.Dr. M. Cem Turan

27- Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Onkoloji Toplantıları, Jinekolojik Kanserlerde Tanı ve Tedavi; 4 Nisan 2007 Endometrium Kanseri: Doç.Dr. M. Cem Turan

28- 25. Zeynep Kamil Jinekoloji-Patoloji Kongresi (Plasenta), 7 Haziran 2007, Oturum 4 (Umbilikal kord: Tanı ve tedavi amaçlı invazif uygulamalar) : Doç.Dr. M. Cem Turan

29- 26. Zeynep Kamil Jinekoloji-Patoloji Kongresi (Servikal Patolojiler) 10-13 Haziran 2008 Kolposkopi: Genel Prensipler ve Terminoloji: Doç.Dr. M. Cem Turan

30- 8. ZTB Eğitim Günleri, 3-6 Nisan 2008, Kontrasepsiyon: Doç.Dr. M. Cem Turan

31- TJOD İstanbul Şubesi, 25 Ekim 2008, İnfertilitede Minimal Cerrahi Kursu: Doç.Dr. M. Cem Turan

32- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi, 16 Şubat 2008, Üriner İnkontinans Cerrahisinin Komplikasyonları ve Yönetimi: Doç.Dr. M. Cem Turan

33- 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, İnkontinansta enjeksiyon tedavisi: Doç.Dr. M. Cem Turan

34- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi, 27 Aralık 2008, Vaginal ön ve arka duvar defektlerinde yönetim: Doç.Dr. M. Cem Turan

35- 9. ZTB Eğitim Günleri, 12-15 Mart 2009, Uterin Kanamalar: Doç.Dr. M. Cem Turan

36- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi, 26 Nisan 2009, Endometriozisli infertil olguda ART’de ilk seçenek? Ovulasyon İndüksiyonu ve IUI: Doç.Dr. M. Cem Turan

37- 8. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi. 01.05.2009, Salon 3, (Embryoloji) : Doç.Dr. M. Cem Turan

38- 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Postmenopozal Over Kistlerine Yaklaşım: Doç.Dr. M. Cem Turan

39- 27. Zeynep Kamil Jinekoloji-Patoloji Kongresi (Obstetrik Komplikasyonlar ve Hukuk) 4 Haziran 2009, Doğum Travmaları: Doç.Dr. M. Cem Turan

40- Ürojinekolojide Tartışmalı Konular Sempozyumu, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği, 23-24 Ocak 2010, Askeri Müze İstanbul; ‘‘Pelvik Taban’’ Oturumu. Prof. Dr. Cem Turan

41- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi, 28 Şubat 2010, Jinekolojide Video-Laparoskopik Cerrahi Kursu, 4. Oturum, Ektopik Gebelikte Laparoskopik Cerrahi, Prof. Dr. M. Cem Turan

42- Stres Üriner İnkontinans ve Pelvik Organ Prolapsusu Cerrahisinde Yeni Teknikler, İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Monoblok, 04-05 Mart 2010, Oturum I,  Üriner inkontinanslı hastanın değerlendirilmesi ve tedavide hasta seçimi, Prof. Dr. M. Cem Turan

43- 10. Geleneksel ZTB Günleri, 11-13 Mart 2010, Ankara, Pelvik Taban Cerrahisi Endikasyonların Sonuçları, Prof. Dr. Cem Turan

44- Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, İstanbul Şubesi, 21 Mart 2010, Progestinler, Prof. Dr. M.Cem Turan

45- İstanbul Sağlık Müdürlüğü, Kanser Kontrol Birimi, Kanserde Erken tanı sempozyumu, 19 Nisan 2010, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Kanserlerde erken Tanı, Prof. Dr. M. Cem Turan

46- Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Merkezi, 18.05.2010, Kronik hastalıklar ve yaşam paneli, Kadınlarda üriner inkontinansın yaşam kalitesi üzerine etkisi, Prof. Dr. M. Cem Turan

47-  8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Histerektomi, Kime? Hangi               yolla? 18-23 Mayıs 2010, Antalya, Prof. Dr. Cem Turan

48- XXVIII. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, 11.06.2010, İnkontinans                               Oturumu, Prof. Dr. Cem Turan

49- Pelvik tabanın gebelik ve doğumda korunması, Multidisipliner yaklaşım, Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği ve Uluslararası İnkontinans Derneği Ortak Toplantısı, 23-25 Eylül 2010, İstanbul. 23 Eylül 2010, 2. Oturum: Üriner İnkontinans: Değerlendirme ve Tedavi Seçenekleri, Prof. Dr. Cem Turan

50- TJOD İstanbul Şubesi, Pazar Sabahı Toplantıları, 24.10.2010, Kadında Üriner İnkontinans, I. Oturum, Miduretral Sling Komplikasyonlarının tanı ve yönetimi, Önlenebilir mi? Prof. Dr. Cem Turan

51- Kırklareli Üniversitesi, Kadın ve Hukuk Paneli, 08.03.2011, Panel Başkanı: Prof. Dr. M. Cem Turan

52- TJOD İstanbul Şubesi, Pazar Sabahı Toplantıları, 20.03.2011, Obstetrik Kanamalarda Tanı ve Yönetim, 2. Oturum: Moderatör Prof. Dr. Cem Turan

53- The First Balkan Pelvic Flor Dysfunction Symposium, April 1-3, 2011, Edirne, Turkey. Relationship between UI and POP, Moderator: Prof. Dr. Cem Turan

  54- 1. Uluslararası Kozmetik & Kozmetik Jinekoloji Kongresi, 28-30 Nisan 2011, İstanbul, 29 Nisan, 4. Oturum, Eski Perine ve Sfinkter Laserasyonlarının Onarımı, Prof. Dr. Cem Turan

55- 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011, Antalya. Prolapsusta değerlendirme ve evreleme. Prof. Dr. Cem Turan

56- 29. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, 8-10.06.2011 Atoni Yönetiminde Cerrahi Tedaviler, Prof. Dr. Cem Turan

57- TJOD İstanbul Şubesi, Pazar Sabahı Toplantıları, 29.05.2011, Anormal Smear Yönetimi, Prof. Dr. Cem Turan

58- 5. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, ‘Sakrokolpopeksi’ Oturum Başkanlığı, İstanbul, Prof. Dr. Cem Turan

59- 8. ZTB Günleri, 27-30 Ekim 2011, Antakya, Ürojinekoloji Oturumu, Prof. Dr. Cem Turan

60- TJOD İstanbul Şubesi Pazar Sabahı Toplantıları, 8 Ocak 2012, Jinekolojide Tarışmalı Konular, Stres inkontinans cerrahi tedavisinde altın standart değişiyor mu? Prof. Dr. Cem Turan

61- 10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, POP tedavisi 18-23 Mayıs 2012, Antalya, Prof. Dr. Cem Turan

62- 30. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, 6-8.06.2012. İntrauterin inseminasyonda  (IUI)  ovulasyon indüksiyonu protokolleri, Prof. Dr. Cem Turan

63- V. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kogresi, 27-30 Eylül 2012, Endometriozis Oturum Başkanlığı, Çeşme, İzmir. Prof. Dr. Cem Turan

64- Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Derneği, İstanbul Toplantısı, 16.12.2012, II. Oturum Başkanlığı, Prof. Dr. Cem Turan

65-  MİJİD (Minimal İnvazif Jinekoloji Derneği) Marmara Toplantıları, Universal Çamlıca Hastanesi, İstanbul, Konferans Salonu. 13.01.2013, Ürojinekolojide son gelişmeler. Oturum Başkanlığı, Prof. Dr. Cem Turan

66- Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, 4. Jinekolojik video-endoskopik cerrahi ve laparoskopik sutur kursu. 24.02.2013, Maslak Hast. Konferans Salonu, 4. Oturum Başkanlığı, Prof. Dr. Cem Turan

67- 11. Ulusal, 5. FGOM Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Menopozda ürojinekolojk sorunlar artar mı? Nasıl Yönetilir? 15-19 Mayıs 2013, Antalya, Prof. Dr. Cem Turan

68- 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 23-25 Kasım 2013, Antiinkontinans cerrahisi sonrası rekürrensin yönetimi, Harbiye Askeri Müze, İstanbul, Prof. Dr. Cem Turan

69- Türk Jinekolojk Onkoloji Derneği, Marmara Çalıştay ve Sempozyumu, 28 Aralık 2013, Divan Otel İstanbul, 3. Oturum Başkanlığı. Prof. Dr. Cem Turan

70- Türk Ürojinekoloji  Derneği, İstanbul Asya Toplantısı, 16.03.2014, Silence İstanbul Oteli, 2. Oturum Başkanlığı. Prof. Dr. Cem Turan

71- 12.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Konresi – 6. Akdeniz Ülkeleri Jinekoloji Obstetrik Federasyonu Kongresi. 15-19 Mayıs 2014, Antalya, Aşırı aktif mesane – epidemiyoloji, tanı ve yönetim.

72- 32. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, 04-06.Haziran 2014. Aşırı aktif mesanede güncel yaklaşımlar. Prof . Dr. Cem Turan

73- 4. TJOD Asistan Okulu, 17-19 Ekim 2014, Kıbrıs. Anormal servikal histopatoloji yönetimi. Prof  Dr Cem Turan

74- Zeynep Kamil-GATA Ürojinekoloji Derneği Eğitim Toplantısı. Pelvik taban cerrahisinde bilinmesi gereken anatomik yapılar. GATA  Asker Hastanesi, İstanbul. 26 Ekim 2014, Prof  Dr Cem Turan

75- TSRM 2014, 6. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, 6-9 Kasım 2014, Antalya, Klinik ART – Luteal faz Oturum Başkanlığı: Prof  Dr Cem Turan

76- Zeynep Kamil-GATA Ürojinekoloji Derneği Eğitim Toplantısı. Perinatolojide Güncel Konular. GATA  Asker Hastanesi, İstanbul. 30 Kasım 2014, Prof  Dr Cem Turan

77- TJOD, İstanbul Anadolu Şubesi, 29 Ekim 2017, İnfertiltede başarıyı arttırıcı histeroskopik yaklaşımlar, Prof Dr Cem Turan

78- İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Günleri, 11 Şubat 2018, Prof Dr Cem Turan

79- 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Olgularla Jinekolojik Kanserler Oturumu, Belek, Antalya, 24.03.208, Prof Dr Cem Turan

80- Tjod, İstanbul Anadolu Şubesi, 25 Mart 2018, Ürojinekolojide Sling Komplikasyonlarının Yönetimi, Prof Dr Cem Turan

81- 16. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 9-13 Mayıs 2018, Belek Antalya, Oturum Başkanı

82- 17. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 24-28 Nisan 2019, Belek Antalya, Oturum Başkanı

83- 15. TJOD Asistan Okulu, 11-13 Ekim 2019, Hatay

84- RAGSS Congress of Reconstructive - Aesthetic Genital Surgery & Sexology, 12-15 Aralık 2019 İstanbul, Oturum Başkanı

85- İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 4. Kadın Hastalıkları ve Doğum Günleri, Hpv Enfeksiyonundan Servikal Kansere, Oturum Başkanı

 

 

Hava Durumu
Saat