• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası
Takvim

Basılımış bilimsel bildiriler (tebliğler)

İLETİŞİM ve ADRES:

0216 386 37 50 
0543 386 37 50

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH, EFE SOK, NO:6

ATAŞEHİR İSTANBUL

ULUSLARARASI ve ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

 

  • ULUSAL

  • ** ULUSLARARASI

 

1-    ** Özeren S, Mungan T, Turan C. The clinical value of AFI and NST on perinatal outcome. The fetus as a patient, VIth International postgraduate course with scientific participation. May 3-5, 1993 Ankara. Abstract Book.

2-    ** Çobanoğlu Ö, Zorlu G, Ekici E, Aral K, Turan C, Gökmen O. First trimester abortion failure. The fetus as a patient,  VIth International postgraduate course with scientific participation. May 3-5, 1993 Ankara. Abstract Book.  

3-    * Altunok M, Zorlu G, Turan C, Çağlar T, Danışman N, Gökmen O. Obstetrik analjezi amacıyla dolantin kullanımının doğum eylemi üzerine olan etkileri. 4. Ulusal Perinatoloji Kongresi, İstanbul 1994;2:63.

4-    ** Turan C, Zorlu G, Danışman N, Kaleli B, Gökmen O. Histerectomy following hypogastric artery ligation in obstetric hemorrhage. 14th European Congress of perinatal Medicine. June 5-8, 1994, Helsinki-Finland. Abstract nr: 397

5-    ** Kaleli B, Zorlu G, Turan C, Danışman N, Yüksel K, Özcan T, Gökmen O. Serum magnesium levels in preterm labor. 14th European Congress of perinatal Medicine. June 5-8, 1994, Helsinki-Finland. Abstract nr: 397

6-    ** Zorlu G, Turan C, Işık AZ, Çağlar T, Danışman N, Gökmen O. İntrauterine fetal demise of single fetus in twin pregnancy. 14th European Congress of perinatal Medicine. June 5-8, 1994, Helsinki-Finland. Abstract nr: 402

7-    ** Zorlu G, Danışman N, Turan C, Yalçın H, Mungan T, Ağırlar H, Gökmen O. Cesarean histerectomy in emergency obstetrics. The First World Congress On Labor and Delivery. July 3-7, 1994, Jerusalem, Israel Book of Abstracts, p:307.

8-    ** Özcan T, Kaleli B, Özeren M, Turan C, Zorlu G, Gökmen O. The prediction of preeclampsia with urine calcium/creatinin ratio. The First World Congress On Labor and Delivery. July 3-7, 1994, Jerusalem, Israel Book of Abstracts, p:105.

9-    ** Zorlu G, Danışman N, Çağlar T, Turan C, Işık AZ, Kaleli B, Gökmen O. Vaginal delivery in patients with previous cesarean section. The First World Congress On Labor and Delivery. July 3-7, 1994, Jerusalem, Israel Book of Abstracts, p:410.

10-     * Turan C, Uğur M, Dabakoğlu T, Kükner S, Ergün Y, Aydoğdu T, Çobanoğlu Ö. Postmenopozal asemptomatik adneksial kitleler. 1. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-6 Haziran 1995, Belek-Antalya. Abstrakt Kitabı. No:44

11-     * Kükner S, Turan C, Uğur M, Dabakoğlu T, Çiçek N, Gökmen O. Amniotik sıvı analizlerinin preterm eylemli hastaların takibindeki yeri. 1. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-6 Haziran 1995, Belek-Antalya. Abstrakt Kitabı. No:16

12-     * Dabakoğlu T, Kükner S, Turan C, Uğur M, Ergün Y, Aydoğdu T, Çobanoğlu Ö. Senkron primer over ve endometrium kanserleri. 1. Uluslar arası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-6 Haziran 1995, Belek-Antalya. Abstrakt Kitabı. No:10

13-     * Uğur M, Dabakoğlu T, Kükner S, Turan C, Aydoğdu T, Ergün Y, Çağlar M, Çobanoğlu Ö. Over kanserinin cerrahi tedavisinde apendektominin yeri. 1. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-6 Haziran 1995, Belek-Antalya. Abstrakt Kitabı. No:45

14-     ** Uğur M, Zorlu CG, Turan C, Mungan T, Gökmen O. Adhesion formation after abdominal myomectomy: The role of early (8th day) laparoscopy and adhesiolysis. World Congress of Gynaecological Endoscopy. Jerusalem, Israel, February 26, March 3 1995.

15-     * Kaleli B, Çağlar T, Turan C, Aktan E, Karaşahin E, Gökmen O. Grandmultiparitenin perinatal risk açısından değerlendirilmesi. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 15-18 Nisan 1996 Ankara. Perinatoloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı 1996;4(1) :9 Abstrakt No:6

16-     * Özcan T, Karayalçın R, Güngör M, Doğan M, Turan C, Gökmen O. Preeklampside üriner sodyum ve kalsiyum ekskresyonu. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-6 Haziran 1996, Antalya. Jinekoloji Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, Kongre Özel Sayısı 1996;6(1-2):71. Abstrakt No:139

17-     * Özcan T, Güngör M, Turan C, Seçkin B, Lembet A, Gökmen O. İkiz-ikiz transfüzyon sendromu – Amniosentez sonrası ölen donör ikizden alıcı ikize masif transfüzyon. Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 2-6 Haziran 1996, Antalya. Jinekoloji Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, Kongre Özel Sayısı 1996;6(1-2):76. Abstrakt No:151

18-     ** Turan C, Gökmen O, Doğan M, Keleş G, Uğur M, Çelikkanat H, Oral H. ICSI or IVF: Which has a high rate of pregnancy loss? 3. Congress of the European Association  of Gynaecologists and Obstetricians (EAGO) Jerusalem, ISRAEL. May 10-14 1998. Book of Abstracts, P. 109.

19-     ** Uğur M, Gökmen O, Keleş G, Doğan M, Turan C, Özcan U. Complications during IVF treatment. 3. Congress of the European Association  of Gynaecologists and Obstetricians (EAGO) Jerusalem, ISRAEL. May 10-14 1998. Book of Abstracts, P. 110.

20- * Unal O, Turan C, Dansuk R, Cengizoglu B, Kars B, Gerçel G, Vitrinel A.     Klippel  Trenaunay  Weber  sendromlu  bir  olgu  sunumu. Uluslararası  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Kongresi, Abstrakt  Kitabı  3-7  Ekim   Antalya,  1999

21- * Özcan T, Yalçınkaya R, Güngör M, Doğan M, Uğur M, Turan C, Gökmen O. Urinary excretion rates of sodium and calcium in preeclampsia. Türk-Alman Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Antalya

22- * Erşahin A, Güngör M, Turan C, Keleş G, Gökmen O. Predictive value of Day 3 estradiol and FSH levels on IVF outcome. Türk-Alman Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 19-23 Mayıs 1999, Antalya

23- * Güdücü N, Ünsal M, Turan C, Ünal O, Gökçe K.  Postmenopozal kanaması olan hastalarda SIS, histeroskopi ve FC sonuçlarının karşılaştırılması. Endoskopik Cerrahi Kongresi 14-17 Eylül 2000 Kuşadası.

24- * Ünal O, Turan C, Kars B, Güzelmeriç K, Ünsal M, Cengizoğlu B. Overin seks kord stromal tümörleri: 6 granüloza hücreli tümörün incelenmesi. 7. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 23-27 Eylül 2000, İstanbul.

25- * Ünal O, Turan C, Kars B, Güzelmeriç K, Ünsal M, Cengizoğlu B, Vulvanın skuamöz hücreli karsinomu. 10 vakanın sunumu. 7. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 23-27 Eylül 2000, İstanbul.

26- ** Dansuk R, Çiftçi M, Kars B, Unal O,Turan C. Evaluation  of  postmenopausal  symptoms with  Kupperman  scale  and  estradiol  levels. 1.  International   and  4.  National Congress  on  Menopause  and  Osteoporosis  Programme and Abstract Book 17-20 Mayıs 2000 Antalya. 

27- * Turan C, Unal O, Dansuk R, Guzelmeric K, Cengizoglu B, Esim E. Successful Management of an Ovarian Enlargement Resembling Ovarian Hyperstimulation in a Premenopausal  Breast Cancer Patient Receiving Tamoxifen with Co-treatment of GnRH-agonist and Tamoxifen.   7. Ulusal  Jinekolojik  Onkoloji   Kongresi. Program  ve  Özet  Kitabı    23-27 Eylül 2000, İstanbul                                   

28- * Dansuk R, Turan C, Unal  O. Türkiye’de  postmenopozal  kadınlar  HRT’ye   neden  başlıyorlar, neden  bırakıyorlar? 3. Ulusal Jinekoloji ve   Obstetrik KongresiProgram ve Özet  Kitabı  13-16  Eylül 2001  İstanbul. 

29- * Meriçeli DS, Turan C, Dansuk R, Cengizoğlu B, Altındağ M, Koç N, Ünal  O. Erken  gebelik  döneminde  eksojen  progesteronun  uterin  arter  akımı  üzerindeki  etkilerinin  değerlendirilmesi.  3.  Ulusal  Jinekoloji  ve   Obstetrik  Kongresi  Program  ve  Özet  kitabı  13-16  Eylül 2001  İstanbul.

30- * Turan C, Koç N, Dansuk R, Cengizoğlu B, Meriçeli DS, Ünal O. Anomalili  ve  anormal  gebeliklerde  misoprostol  sonrası  uterin  arter  Dopplerlerindeki  değişikliklerin  incelenmesi. 3.  Ulusal  Jinekoloji  ve   Obstetrik  Kongresi  Program  ve  Özet  Kitabı  13-16  Eylül 2001  İstanbul.

31- * Güzelmeriç K, Turan C, Şeker N. Obes ve nonobes PCO hastalarında PSA düzeyleri. Tivak 2001, 9. İnfertilite Üreme Kongresi 27-29 Ekim 2001.

32- * Güzelmeriç K, Turan C, Ünal O, Şeker N. PKOS ve metformin: Gebelik, 3 olgu sunumu.  Tivak 2001, 9. İnfertilite Üreme Kongresi 27-29 Ekim 2001.

33- * Ünal O, Turan C, Başçiftçi N, Dabak R. 2000 yılında sterilizasyon amaçlı laparoskopi ve minilaparotomi ile yapılan tuba ligasyon operasyonlarının karşılaştırılması. 2.Ulusal Üreme Sağlığı ve aile Planlamsı Kongresi. 20-23 Nisan 2001 Antalya.

34- * Cengizoğlu B, Karageyim AY, Kars B, Altundağ M, Turan C, Ünal O. Perinatoloji Kliniğimizin 3 Yıllık Amniosentez Takip ve Sonuçları. 3rd Ultrasound Congress in Obstetric and Gynecology. May 19-22. 2002, Antalya, Türkiye.

35- ** Dansuk R,   Turan C, Unal O, Esim  E. Kan  Östradiol   düzeyleri  ile  HRT  monitarizasyonu  yapılabilir mi?  2.  International   and  5.  National Congress  on  Menopause  and  Osteoporosis    Progamme  and  Abstract book     18-21  September 2002 İstanbul  

36- ** Dansuk R,   Unal O,  Turan C. Çeşitli  Östrojen  formlarının  kan  lipidleri  üzerine  etkisi. 2.  International   and  5.  National Congress  on  Menopause  and  Osteoporosis   Osteoporosis  Progamme  and  Abstract Book     18-21  September 2002 İstanbul  

37- ** Dansuk R,  Unal O, Turan C. Evaluation of  the  effect of  tibolone  and  transdermal  estradiol  on  triglyceride  level in           hyperglycemic  and  normotriglycemic  postmenopausal  women.  The  10th  World  Congress  on  the   Menopause   10-14 June  2002.   Climacteric (5 suppl), 176  Berlin, Germany, 2002

38- * Güzelmeriç K, Ünal O, Turan C. Servikal yükdek grade’li lezyonların referans sitolojileri ile karşılaştırılması. 8. Ulusal Jinekoljik Onkoloji Kongresi. 1-5 Mayıs 2002, Antalya.

39- * Ünal O, Turan C, Güzelmeriç K. Anormal servikal smear’li hastalarda ECC’nin yeri.  8. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 1-5 Mayıs 2002, Antalya.

40- * Bayramiçli O, Aydın DK, Erginel T, Turan C, Karadayı N, Dabak R. Enkapsüle peritonit ve ailevi Akdeniz ateşi. 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Eylül-5 Ekim 2003, Kuşadası.

41- * Kars B, Karageyim Karsidag AY, Dansuk R, Kalender SH, Cengizoglu B, Unal O, Turan C. Two Successful Pregnancies After Bilateral Hypogastric Artery Ligation for Life Threatening Postpartum Uterine Bleeding. Güncel İnfertilite Yardımcı Üreme Teknikleri Sompozyumu. 24 – 27 Nisan 2003, İzmir, Türkiye.

42- * Api O, Karageyim Karşıdağ AY, Cengizoğlu B, Tiryaki Özyurt U, Ünal O, Turan MC. Gestasyonel Diabetes Mellitus, Bozulmuş Glikoz Tolerans Testi ve Yalnız Tarama Testi Pozitif Olan Gebelerde Prognozun Karşılaştırılması. Artemis Supplement V. Türk- Alman Jinekoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine. Tartışmalı Konular ve Çözümler Kongresi. 16-20 Mayıs 2003, Antalya, Türkiye.

43- * Api O, Karageyim Karşıdağ AY, Cengizoğlu B, Aygun E, Ünal O,Turan C. İkinci ve Üçüncü Trimester Amniotik Sıvı prostat spesifik antijen düzeylerinin karşılaştırılması ve Prostat-Spesifik Antijen Düzeyleri ile Fetal Cinsiyet Arasındaki İlişki. IX. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 26-30 Ekim 2003, Bilkent, Ankara, Türkiye.

44- ** Dansuk R, Ünal O, Karageyim AY, Turan C. Evaluation of the Effect of Various Gestagens in HRT Regimens on Insulin Resistance in the Postmenopausal Women. Prevention of disease through menopause and beyond. 14th meeting. Sep 17-20, 2003. Miami Beach, USA.

45- ** Dansuk R, Unal O, Durmaz C, Turan C. Evaluation  of the  effect  of  various  estrogens  using  in  ERT  on  insulin  resistance  in the  surgical  postmenopausal  women.   6th  European  Congress  on  Menopause,  24-28  May  2003 Bucharest.    Maturitas, (44 suppl) 131-132,  2003

46- ** Dansuk R, Unal O, Esim E, Turan C. Evaluation  of the  effect  of  various  HRT regimens  on  insulin  resistance  in the    postmenopausal  women. 6th  European  Congress  on  Menopause,  24-28  May  2003 Bucharest.  Maturitas, (44 suppl),  132-133    2003

47- * Karşıdağ AYK, Api O, Dansuk R, Kotil G, Kars B, Ünal O, Turan MC.

     İleri Evre Over kanserini taklit eden Pelvik Tüberküloz Vakaları. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, IV. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004

48- * Kars B, Karşıdağ AYY, Api O, Dansuk R, Cengizoğlu B, Güzelmeriç K, Ünal O, Turan MC. Fetal akciğer Olgunluğunun TDx FLM testi ile Belirlenmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, IV. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004

49- * Kars B, Karşıdağ AYY, Api O, Dansuk R, Cengizoğlu B, Güzelmeriç K, Ünal O, Turan MC. Fetal akciğer Olgunluğunun Tap testi ve Turbidite Testi ile Belirlenmesi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, IV. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004

50- * Api O, Kars B, Karşıdağ AYY, Doğançe U, Balçık O, Ünal O, Turan MC. Düşük Riskli asemptomatik olgularda sezaryen sonrası rutin hemoglobin değerlendirmesi gerekli midir? Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, IV. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004

51- * Ünal O, Api O, Güzelmeriç K, Turan C, Yıldırım M,  Gül AE. Overde granuloza-Hücreli Tümör, Apendikste Karsinoid Tümör ve endosalpingiosis. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, IV. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004

52- * Api O, Güzelmeriç K, Şeker N, Ünal O, Turan C. İdiyopatik Hirsutizm Olguları ve polikistik over sendromu. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, IV. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 20-25 Nisan 2004

53- * Dansuk R, Ünal O, Turan C, Uğuzbalaban C. The  third  trimester  beta-hCG   levels as  a  marker  of  severe  preeclampsia.   4. Ulusal  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Kongresi,  20-25 Nisan 2004  Antalya. Türk  Jinekoloji  ve  Obstetrik  Derneği  Kongre  Özel  Sayısı.

54- * Güzelmeriç K, Api O, Kars B, Karageyim Y, Cengizoğlu B, Ünal O, Turan C. Persistan İnflamatuar Pap smear’li hastaların Kolposkopik Değerlendirme Sonuçları. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi; 4-8 Mayıs 2004, Antalya

55- * Ünal O, Güzelmeriç K, Turan C. Servikal intraepitelyal lezyonların tanı ve tedavisinde LEEP ve soğuk konizasyonun yeri. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi; 4-8 Mayıs 2004, Antalya

56- * Ünal O, Ergin B, Api O, Kars B, Aygün E, Bulut S, Cengizoğlu B, Turan C. Servikal gebelikte Konservatif tedavi: Olgu Sunumu. IV. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 6-9 Ekim 2004.

57- * Ünal O, Korucu S, Api O, Kars B, Aygün E, Bulut S, Cengizoğlu B, Turan C. Uterin Skar ( Niche) gebeliğinde Konservatif tedavi: Olgu sunumu, IV. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi 6-9 Ekim 2004.

58- ** Api O, Ünal O, Karageyim YK, Balcik O, Kara Ö, Dogance U, Akil A, Api M. An analysis of 421 non-elective cesarean sections: factors associated with hemorrhage. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association. May 18-22, 2005. Antalya, Turkey.

59- * Karageyim Karşıdağ Y, Suyugül Doğançe U, Kars B, Dansuk R, Cengizoğlu B, Ünal O, Turan C. Üçlü test ile saptanan ve sebebi açıklanamayan HCG, AFP yüksekliğinin gebelik komplikasyonları ile ilişkisi. 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi.10-13 Nisan 2005, İstanbul, Türkiye.

60- * Api O, Koyuncuoğlu A, Kars B, Karageyim Karşıdağ Y, Cengizoğlu B, Turan C, Ünal O. Ağır preeklamptik ve sağlıklı gebelerde serum IGF-1, insülin değerleri ve insülin direncinin HOMA-IR indeksi ile karşılaştırılması. 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 10-13 Nisan 2005, İstanbul, Türkiye.

61- * Suyugül Doğançe U, Kars B, Karageyim Karşıdağ Y, Api O, Ünal O, Turan C. Hiperemezis Gravidarum tanısı almış gebelerle sağlıklı gebelerin Helicobacter pylori seropozitivitesinin kıyaslanması. 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi. 10-13 Nisan 2005, İstanbul, Türkiye.

62- ** Karageyim Karsidag AY, Aydogdu N, Alkan N, Dansuk R, Kars B, Unal O, Turan MC. Effects of Raloxifene and low dose hormone therapy on blood chemistry and Kupperman index in postmenopausal women. EMAS 7th European Congress on Menopause. Poster presentation. 3-7 June 2006, Istanbul, Turkey.

63- * Dansuk R, Ünal O, Karageyim Y, Turan C. Genç nullipar bir kadında senkronize primer over ve endometrium kanseri: olgu sunumu. 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 19-23 Nisan 2006, Antalya, Türkiye.

64- * Pirimoğlu ZM, Afşim Y, Güzelmeriç K, Ünal O, Turan MC. Borderline over tümörlerinde invazif cerrahi ne kadar gerekli? 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 19-23 Nisan 2006, Antalya, Türkiye.

65- * Karageyim Karşıdağ AY, Alkan N, Afşin Y, Dansuk R, Unal O, Turan MC. Hormon tedavisi alan kadınlarda Drospirenon ve NETA’nın kan biyokimyası ve insülin direnci üzerine etkileri. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya, Türkiye.

66- * Karageyim Karşıdağ AY, Tekeoğlu F, Dansuk R, Kars B, Ünal O, Turan MC. Olgu sunumu: Spinal muskuler atrofi ve gebelik. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya, Türkiye.

67- * Kars B, Karageyim Karşıdağ AY, Dansuk R, Turan C, Ünal O. Megasistis ve artmış nukal translusensi: Trisomy 18 Olgu sunumu. 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 11-14 Kasım 2006,İstanbul, Türkiye.

68- * Kars B, Karageyim Karşıdağ AY, Dansuk R, Turan C, Ünal O. Tek umbilikal arter saptanan 8 gebeliğin takibi ve sonuçları. 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 11-14 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye.

69- * Kars B, Karageyim Karşıdağ AY, Dansuk R, Turan C, Ünal O. Prenatal “yarık dudak” saptanan fetüsün takibi: Olgu Sunumu. 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 11-14 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye.

70- * Kars B, Karageyim Karşıdağ AY, Dansuk R, Turan C, Ünal O.  Atriyoventriküler septal defekt ile prezente olan 2 Down sendromu: 2 Olgunun sunumu. 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. 11-14 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye.

71- * Kars B, Karageyim Karşıdağ AY, Dansuk R, Turan C, Ünal O.  Meckel Gruber sendromu: Olgu sunumu. 5. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi Poster. 11-14 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye.

72- * Dansuk R, Tiryaki Özyurt U, Ünal O, Turan C. Preeklamptik ve normotensif gebelerde insülin direncinin Homa yöntemi ile karşılaştırılması. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 16-21 Mayıs 2006 Antalya 

73- * Dansuk R, Hayırlıoğlu N, Ünal O, Turan C. Hipertansif gebelerde sublingual nifedipinin umblikal arter ve fetal orta serebral arter Doppleri üzerine etkileri. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 16-21 Mayıs 2006 Antalya

74- * Api O, Ünal O, Cengizoğlu B, Tekeoğlu B, Özyapı A, Turan C. 2. trimester genetik amniosentez olgularımız: 5 yıllık sonuçlar. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 16-21 Mayıs 2006 Antalya 2007

75- ** Kars B, Karageyim Karsidag AY, Dansuk R, Cengizoglu B, Turan C, Unal O.  Prenatal diagnosis and management of severe aortic stenosis: 2 Case reports.7. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association,      Poster, May 2007, Antalya, Turkey

76- ** Kars B, Karageyim Karsidag AY, Dansuk R, Cengizoglu B,Turan C, Unal O.    Prenatal diagnosis and management of congenital goitrous hypothyroidism. 7. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, Poster, May 2007, Antalya, Turkey.

77- * Uğurel V, Api O, Balçin ME, Cengizoğlu B, Ünal O, Turan C. Gebelikte intravenöz ferrik hidroksit sükroz ile farklı tedavi protokollerinin hematolojik parametreler ve komplikasyonlar üzerine etkisi. 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-29 Nisan 2007, Antalya

78- * Emeksiz MB, Api O, Ergen B, Afşin Y, Uğurel V, Turan C, Ünal O. Mozaik Trizomi 9 sendromu nedeniyle bir olgu sunumu: Prenatal ultrasonografik bulgular. TJOD Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007, Antalya

79- * Api O, Afşin Y, Emeksiz MB, Cengizoğlu B, Turan C, Ünal O.Sistemik progesterone tedavisi ile terme ulaşan bir servikal yetmezlik olgusu.

     TJOD Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007, Antalya

80- * Api O, Ünal O, Emeksiz MB, Afşin Y, Turan C, Erçelen N. Paternal ve de novo yapısal kromozom anomalisinin [46,**, inv( 7) ( 2q 31.1) pat, del (10) ( pter→q25: q 26 →qter) de novo] nadir kombinasyonu. TJOD Ulusal Eğitim Sempozyumu 25-29 Ekim 2007, Antalya

81- * Api O, Uğurel V, Emeksiz MB, Cengizoğlu B, Turan C, Ünal O. Postterm gebelikte servikal olgunlaştırıcı prostaglandin E2 vajinal pesser uygulanmasına düşük doz oksitosin ilavesi: Prospektif randomize bir çalışma. 11. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 26-29 Nisan 2007,Antalya

82- ** Oluş Api O, Uğurel V, Emeksiz M, Turan C, Ünal O. Administration of perfalgan ( a new Parasetamaol solution) for postprocedure analgesia following outpatient endometrial sampling: a Double blind, placebo-controlled trial. VII. International Congress of the Turkish-German Gynecological Association, 16-20 Mayıs 2007, Antalya, Turkey

83- ** Api O, Emeksiz M, Uğurel V, Turan C, Ünal O. Does uterine fundal pressure shorten the second stage of labor without having any adverse effects on umbilical cord blood gas analysis and apgar scores? A prospective, randomised controlled study. 8th World Congress of Perinatal Medicine, Florence, Italy, September 9-13 2007

84- * Telatar B, Vitrinel A, Akın Y, Cömert S, Erginöz E, Turan C, Ünal O. Gebelerde demir kullanımı ve anemi prevalansı. 4. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. 16-19 ekim 2007, Adana.

85- * Güzelmeriç K, Alkan N, Pirimoğlu M, Ünal O, Turan C. High C reactive protein concentrations in PCOS patients with hyperhomocysteinemia. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 17-21 Ocak 2007 Uludağ

86- * Güzelmeriç K, Ergin B, Geçer MÖ, Pirimoğlu M, Ünal O, Turan C. Endometrial stromal sarcoma of retroperitoneum. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 17-21 Ocak 2007 Uludağ

87- * Api O, Can EÖ, Uzun MG, Kaymaz Ö, Ünal o, Turan C. Korioanjiomaya bağlı polihidramnios ve spontan uterin rüptür. Tjod Kongre özel sayısı 2008

88- * Güzelmeriç K, Ergen B, Pirimoğlu M, Ünal O, Turan C. İmmature teratoma of uterus: an unusual case report. Tjod Kongre özel sayısı 2008

 89- ** Buyukbayrak EE, Kars B, Karsidag YK, Bektas E, Kaymaz O, Turan C. Ceserean delivery or vaginal birth: preferences of turkish pregnants and influencing factors. XXIst European Congress of Perinatal Medicine. September 10-13, 2008. Istanbul/Turkey  

90- * Ünal O, Kalender HS, Kars B, Akıl A, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak E, Özyapı A, Turan MC, Karadayı N. Endometriyum Karsinomlarında Miyometriyal İnvazyonun Transvajinal Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan – 4 Mayıs 2008, Antalya  

91- * Ünal O, Kars B, Akıl A, Api O,  Turan MC, Geçer M, Karageyim Y.

     Overin Matür Teratomunun Rektum İnvazyonu: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan – 4 Mayıs 2008, Antalya

92- * Ünal O, Kotil G, Kars B, Akıl A, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Turan MC, Barışık N. Endometriumun benign ve malin patolojilerinin power Doppler analizi ile değerlendirilmesi. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 30 Nisan – 4 Mayıs 2008, Antalya

93- ** Bilici A, Salepçi T, Öven B, Şeker M, Salman T, Gümüş M, Yaylacı M, Turan C, Ünal O, Kars B. Neoadjuvant chemotherapy followed by surgical cytoreduction in advanced epithelial ovarin cancer. 12th biennial meeting international gynecologic cancer society. Bangkok, Thailand, October 25-28, 2008.

94- ** Buyukbayrak E, Kaymaz Ö,Kars B, Karsidag Y, Unal O, Turan C. Dequalinium chloride: is it an effective alternative for local treatment of vaginal infections?  8th Turkish German Gynecology Congress, April 29-May 3 2009, Antalya/ Turkey.

95- ** Buyukbayrak EE, Kars B, Karsidag Y, Kaymaz O, Unal O, Turan C.

     Diagnosis of vulvovaginitis: comparison of clinical diagnosis and microbiological diagnosis. 8th Turkish German Gynecology Congress, April 29-May 3 2009, Antalya/ Turkey.

96- ** Buyukbayrak EE, Yilmazer G, Ozyapi A, Karsidag Y, Kars B, Unal O, Turan C. Succesful mangement of uterine prolapse during pregnancy with vaginal pessary. 8th Turkish German Gynecology Congress, April 29-May3 2009, Antalya/ Turkey.

97- * Buyukbayrak EE, Ergen B, Karsidag AYY, Kars B, Turan C, Atesoglu EB. Pregnancy of a patient with portal hypertension due to essential thrombocythemia related portal vein thrombosis: a rare case. 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 23-26 Nisan 2009, Antalya.

 98- ** Akıl A, Api O, Can EÖ, Cengizoğlu B, Turan C, Ünal O. Plasenta invazyon anomalisi olan 4 olgunun retrospektif analizi. 8th Turkish German Gynecology Congress, April29-May3 2009, Antalya/ Turkey.

99- ** Akıl A, Api O, Demir C, Bektaş Y, Onan A, Cengizoğlu B, Turan C, Ünal o. The effect of IV deksketoprofen and paracetamol on episiotomy pain, a randomized study. 8th Turkish German Gynecology Congress, April 29-May 3 2009, Antalya/ Turkey.

100- ** Ünal O, Kars B, Kara Ö, Büyükbayrak EE, Karşıdağ AYY, Bulut S, Turan MC. TOT procedure for treatment of stres incontinence. 8th Turkish German Gynecology Congress, April29-May3 2009, Antalya/ Turkey.

101- ** Kars B, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Demir C, Sakin Ö, Kaymaz Ö, Özkan S, Turan MC, Ünal O. The randomized comparison of five different analgesic procedure during endometrial sampling. 8th Turkish German Gynecology Congress, April29-May3 2009, Antalya/ Turkey.

 102- ** Kars B, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, CanEÖ, Turan MC, Ünal O. Cesarean myomectomy: is it a safe procedure? 8th Turkish German Gynecology Congress, April29-May3 2009, Antalya/ Turkey.

103- * Buyukbayrak EE, Balçık O, Kars B, Karsidag Y, Unal O, Turan C.

     Hiperprolaktinemik hastalarda kabergolinin kısa süreli idame tedavisinde farklı dozların karşılaştırılması. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne/ KKTC.

104- * Buyukbayrak EE, Özyapı A, Kars B, Karsidag Y, Unal O, Turan C. Servikal polip endometrial patoloji habercisi midir?  7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne/ KKTC.

105- * Buyukbayrak EE,  Özyapı A, Kars B, Karsidag Y, Unal O,Turan C.

     Ektopik gebelik tedavi yaklaşımlarımız. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne/ KKTC.

106- * Kars B, Büyükbayrak EE, Karşıdağ AYY, Ünal O, Turan C. Benign over kistlerinde transvaginal aspirasyon ve tetrasiklin skleroterapiasi. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne/ KKTC.

107- * Kars B, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Turan MC, Ünal O. Prenatal dakrosistosel saptanan fetusun takibi: olgu sunumu. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne/ KKTC.

108- * Kars B, Özyapı A, Büyükbayrak EE, Karşıdağ AYY, Ünal O, Turan C. Konjenital el amputasyonunun ultrason ile prenatal tanısı. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne/ KKTC.

109- * Büyükbayrak EE, Kars B, Karşıdağ AYY, Ünal O, Turan MC. Etkin aile planlaması danışmanlığı tercihleri ne oranda etkiler? Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne/ KKTC.

110- * Acıoğlu HÇ, Pirimoğlu ZM, Çelik EY, Güzelmeriç K, Ünal O, Turan C. Spontan intraabdominal kanamaya yol açan uterin leiomyom olgusu. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne/ KKTC.

111- * Acıoğlu HÇ, Karşıdağ AYY, Kars B, Büyükbayrak EE, Ünal O, Turan MC. İzole tuba torsiyonu. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne/ KKTC.

112- * Api O, Kaymaz Ö, Çekiç YE, Ünal O, Turan C. Diastoforik displazide prenatal özellikler: olgu sunumu. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik kongresi, 14-19 Mayıs 2009, Girne/ KKTC.

113- * Telatar B, Erginöz E, Kars B, Ünal O, Turan MC. Term gebelerde doğum öncesinde kan tablosunun ve aneminin değerlendirilmesi. 13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Sağlıkta eşitsizlikler 18-22 Ekim 2010 İzmir

114- ** IX Turkish-German Gynecology Congress, May 4-8, 2011, Antalya, A case of vulvar leiomyom. Acıoğlu HÇ, Karşıdağ AYY, Büyükbayrak EE, Kars B, Pirimoğlu M, Ünal O, Turan C. P 0098, 298

Hava Durumu
Saat