• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
Site Menüsü
Site Haritası
Takvim

Kasık Ağrısı (Kronik pelvik ağrı)

İLETİŞİM ve ADRES:

0216 386 37 50 
0543 386 37 50

KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH, EFE SOK, NO:6

ATAŞEHİR İSTANBUL

 

KASIK AĞRISI – KRONİK PELVİK AĞRI

 kronik pelvik ağrı, kasık ağrısı

 

Kasık ağrısı (kronik pelvik ağrı) ne demektir?

Kronik pelvik ağrı (KPA), 6 aydan uzun süre devam eden nonsiklik yani devamlı surette olan pelvik ağrıdır. Bu tanıma Dismenore ( Ağrılı Adet )  dahil olmayıp Ağrılı Cinsel İlişki (Disparonia)  dahildir.

Kronik pelvik ağrısı (kronik kasık ağrısı) olan kadınlarda ağrılı cinsel ilişki (disparoni) çok sık görülür.
Kronik pelvik ağrı (kasık ağrısı) ne sıklıkta görülür?
Jinekoloji polikliniklerine başvuranların ortalama %10’unu, Laparoskopi  endikasyonlarının üçte birini ve histerektomi (rahim alınması ameliyatı) endikasyonlarının %12-16’sını oluşturur.

 

Kronik pelvik ağrının (kasık ağrısı) sebepleri nelerdir?

Birçok olguda ağrının nedeni bulunamadığı için tatminkar bir tedavi yapılamaz. Bu durum hastada, ailesinde ve doktorunda stress oluşturur, hastanın iş ve aile yaşantısında problemlere neden olur. Çoğu zaman pelvik enfeksiyon tanısı ile gereksiz antibiyotik tedavileri verilir.

Kronik pelvik ağrının sebepleri arasında jinekolojik bazı nedenler olabileceği gibi, ürolojik yani idrar yolları ile ilgili, barsaklarla ilgili, kas-iskelet sistemi ile ilgili ve nörolojik sebepler de olabilir. Kronik pelvik ağrıya 18-50 yaş arası kadınlarda %14-25 oranında rastlanır.

Kronik pelvik ağrı hem şikayetlerin çeşitliliğinden dolayı hem de nedenleri çok çeşitli olabilmesinden dolayı tanısı zor bir durumdur. Tanıda hastanın detaylı öyküsü ve muayenesi dışında enfeksiyonu araştırmak için yapılan kan ve idrar tahlilleri, ultrason ve bazen karın içerisini gözlemek amacıyla laparoskopi gerekebilmektedir.

Kronik pelvik ağrıda birden çok unsur birlikte olabilir. Kronik pelvik ağrıya neden olan en sık hastalıklar Endometriozis , ağrılı mesane sendromu, yapışıklıklar, irritabıl barsak sendromu ve kas iskelet sorunlarıdır. Aynı olguda jinekolojik sebeplerin yanında idrar torbası ve barsak problemleri birlikte olabilir.

Kronik pelvik ağrının (kasık ağrısı) jinekolojik nedenleri nelerdir?


Endometriozis 

-
Adezyonlar (Karın içi yapışıklıklar)

 

Adezyonlar (Karın içi yapışıklıklar), Kronik pelvik kasık ağrısına neden olan yapışıklıkların laparoskopik olarak açılmasını gösteren ameliyat videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.Myom (Leiomyom) 

Over Kisti  (yumurtalık kistİ)

Adenomyozis 

Adenomyozis ile ilgili videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.


 

 

Pelvik konjesyon sendromu

 

 

Vulvar Vestibulit Sendromu - Kronik PID Pelvik İnflamatuar Hastalık  )

Kronik pelvik ağrının (kasık ağrısı) gastrointestinal nedenleri nelerdir?


- İrritabl barsak sendromu

- Kronik appendisit

- İnflamatuar barsak hastalıkları

- Divertikülozis

- Divertikülit

- Meckel divertikülü

- Herni (fıtık)

Kronik pelvik ağrının (kasık ağrısı) ürolojik nedenleri nelerdir?


- Anormal mesane fonksiyonu (Detrusor instabilitesi)

- Üretral sendrom (Kronik üretrit)

- İnterstisyel sistit

Kronik pelvik ağrının (kasık ağrısı) psikolojik nedenleri nelerdir?


- Depresyon

- Somatizasyon

- Psikoseksüel bozukluk

Kronik pelvik ağrının kas-iskelet sistemi ile ilgili nedenleri:

- Sinir basısı (nörit )

- Fasit

- Skolyoz

- Diskopati

- Spondilolistezis

- Osteitis pubis

Kronik pelvik ağrı (kasık ağrısı) tedavisi nasıl yapılır?


Kronik pelvik ağrının çok çeşitli sebepleri olabilmektedir, bu tür kesin bir sebep saptanabilmişse o sebebe yönelik tedavi verilir. Yapılan tahlillerde hiç bir sebep saptanamadığı durumlarda ampirik olarak ağrı kesici (NSAI ilaçlar) ve bazen doğum kontrol hapları (Aile Planlaması  başlığı içinde oral kontraseptifler yani doğum kontrol haplarını inceleyebilirsiniz) verilebilmektedir.
Ağrının sebebi olarak Endometriozis  düşünülmüşse veya laparoskopi ile tanı konmuşsa GnRH ilaç tedavisi verilebilmektedir.
Psikolojik sebepler düşünülüyorsa anksiyolitikler, antidepressan ilaçlar kullanılabilmektedir.

Akupunktur tedavisinin de bazı hastalarda tedavide başarılı olabildiği bildirilmiştir.

Kronik pelvik ağrıda (kasık ağrısı) tanı nasıl yapılır?

Kronik pelvik ağrının tanısında amaç altta yatan etkeni ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla muayeneden laparoskopiye kadar pekçok tanısal girişimde bulunulur. Kan tetkikleri enfeksiyonu gösterme açısından yardımcı olabilir. Tanıda kulanılan yöntemler:

· Jinekolojik Muayene : Enfeksiyon bulgularının saptanması, pelvis boşluğunu dolduran kitlelerin tespit edilmesi ve hassas alanların belirlenmesi açısından önemlidir.

· Görüntüleme yöntemleri: Jinekolojik Ultrason , karın rontgen filmi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans karın boşluğu içindeki anormal oluşumları saptamak için önemlidir.

· Kan ve idrar tetkikleri: İdrar yolu enfeksiyonlarını ve kasık ağrısına yol açabilen bazı kan hastalıklarını tespit için kullanılır.

· Kültür: Cinsel yolla bulaşabilen hastalıkların tespiti için vajinal ve servikal kültürler alınabilir.

· Laparoskopi Endometriozis Endometrioma (Çikolata Kisti)  ya da pelvik konjesyon gibi hastalıkların saptanması açısından kronik kasık ağrısında son çare olarak laparoskopi yapılabilir.

Kadınlarda Kronik Pelvik Ağrı ve Kasık Ağrısı: Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Kronik pelvik ağrı, kadınların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Genellikle alt karın bölgesinde hissedilen bu ağrı, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu yazıda, kadınlarda kronik pelvik ağrının nedenleri, tanısı ve tedavi seçenekleri üzerine odaklanacağız.

1. Tanım ve Giriş:

Kronik pelvik ağrı, alt karın bölgesinde en az altı ay boyunca devam eden sürekli veya aralıklı ağrıyı ifade eder. Bu ağrı, kadınları fiziksel ve duygusal olarak etkileyebilir, günlük aktivitelerini kısıtlayabilir ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

2. Nedenler:

 • a. Pelvik İltihap Hastalığı (PID): Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, özellikle PID'e neden olabilir. Rahim, yumurtalıklar ve fallop tüplerini içeren bu iltihap, pelvik ağrıya yol açabilir.

 • b. Endometriozis: Rahim içindeki dokunun rahim dışında büyümesi durumuna endometriozis denir. Bu durum da kronik pelvik ağrıya neden olabilir.

 • c. Rahim Fibroidleri: Rahimdeki non-kanserli tümörler olan fibroidler, pelvik ağrıya ve menstrüel düzensizliklere neden olabilir.

 • d. Rahim Ağzı Problemleri: Rahim ağzında meydana gelen anormallikler veya enfeksiyonlar pelvik ağrıya yol açabilir.

 • e. Adenomiyozis: Rahim iç duvarının kas tabakasındaki hücrelerin, rahim duvarının dışına doğru büyümesi durumudur ve pelvik ağrıya neden olabilir.

 • f. İdrar Yolu Enfeksiyonları: Mesane veya idrar yollarındaki enfeksiyonlar, pelvik ağrıya sebep olabilir.

 • g. Kronik Kabızlık veya Bağırsak Sorunları: Bağırsak hareketlerindeki düzensizlikler veya kronik kabızlık, pelvik bölgede ağrıya neden olabilir.

 • h. İnterstisyel Sistit (Mesane Ağrı Sendromu): Mesane içindeki inflamasyon nedeniyle ortaya çıkan bir durum olan interstisyel sistit, pelvik ağrıya yol açabilir.

3. Belirtiler ve Tanı:

 • a. Ağrı Tipi ve Şiddeti: Pelvik ağrı, genellikle kramp tarzında veya baskı hissi olarak tanımlanabilir. Şiddeti değişkenlik gösterebilir.

 • b. Menstrüasyon ile İlişkisi: Endometriozis gibi durumlar, pelvik ağrının genellikle menstrüasyon dönemlerinde arttığı karakterizedir.

 • c. Cinsel İlişki ile İlişkisi: Pelvik ağrı, cinsel aktivite sırasında veya sonrasında artış gösterebilir.

 • d. İdrar veya Dışkılama ile İlişkisi: İdrar yapma veya dışkılama sırasında pelvik ağrı yaşanabilir.

 • e. Tanısal Testler: Pelvik ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme testleri, nedeni belirlemek için kullanılabilir.

4. Tedavi Seçenekleri:

 • a. İlaç Tedavisi: Ağrı kesiciler, anti-enflamatuar ilaçlar ve hormonal tedaviler, pelvik ağrıyı kontrol etmek için kullanılabilir.

 • b. Cerrahi Girişimler: Endometriozis, fibroidler veya diğer yapısal sorunlar nedeniyle olan pelvik ağrılar için cerrahi müdahaleler düşünülebilir.

 • c. Fizik Tedavi: Fizik tedavi, pelvik kasları güçlendirmek ve esnekliği artırmak için kullanılabilir.

 • d. Psikolojik Destek: Kronik ağrı durumunda psikolojik destek, hastanın duygusal sağlığını iyileştirebilir.

 • e. Alternatif Tedaviler: Akupunktur, yoga veya masaj gibi alternatif tedaviler, pelvik ağrı yönetimine katkıda bulunabilir.

5. Yaşam Tarzı ve Önlemler:

 • a. Egzersiz ve Fiziksel Aktivite: Pelvik ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilecek düzenli egzersiz ve fiziksel aktiviteler önerilebilir.

 • b. Isı Uygulamaları: Isı uygulamaları, pelvik bölgedeki kasları rahatlatarak ağrıyı azaltabilir.

 • c. Beslenme Düzeni: Bazı durumlarda, beslenme düzeninde değişiklikler pelvik ağrıyı hafifletebilir. Anti-enflamatuar besinler tüketmek önerilebilir.

6. Doktor Kontrolleri ve Takip:

 • a. Düzenli Kontroller: Pelvik ağrısı yaşayan kadınlar, düzenli doktor kontrollerine katılmalı ve gerekli testleri yaptırmalıdır.

 • b. Belirtilerin İzlenmesi: Belirtilerin takip edilmesi ve herhangi bir değişiklik veya kötüleşme durumunda derhal sağlık profesyoneli ile iletişime geçilmesi önemlidir.

7. Sonuç: Kadınlarda Kronik Pelvik Ağrı ve Başa Çıkma Yöntemleri:

Kadınlarda kronik pelvik ağrı, birçok farklı neden kaynaklı olabilir ve bireysel tedavi planları genellikle spesifik duruma bağlıdır. Pelvik ağrı yaşayan kadınlar, belirtileri ciddi bir durumun habercisi olabileceğinden dolayı doktora başvurmalı ve uzman önerilerine uymalıdır. Tedavi, genellikle multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir ve hastanın yaşam tarzı, duygusal sağlığı ve fiziksel durumu dikkate alınarak oluşturulan bir plana dayanır. Unutulmamalıdır ki, pelvik ağrı tedavisi uzun vadeli bir süreç olabilir ve hasta ile doktor arasında sıkı bir iletişim gerektirebilir.

 Gelen sorular: Kadınlarda pelvik ağrı kasık ağrısı hangi hastalık belirtisi olabilir?, Pelvik ağrı kasık ağrısının teşhis ve tedavisi hangi yöntemler ve tedaviler kullanılır?, 

Hava Durumu
Saat